mot


Mot a mot, o Mot per mot: de paraula en paraula, sense deixar cap mot. Curial anà a casa de Melchior e mot per mot ço que la Güelfa dit li hauia li descobrí, Curial, i, 8. Comptà-li lo somni mot a mot, ibid. i, 26 .

MOT m.

So articulat o conjunt de sons articulats que expressa una idea i es pren com a última unitat independent del discurs. És sinònim de paraula i de vocable. Prové etimològicament del llatí vulgar muttu. Resulta un enze que ha despès un gavadal de diners sense dir un mot afortunat, sense fer mai una bona acció, parlant sempre en castellà… Nèstor Luján, La rambla fa baixada p.221.

Les descobertes: el mot mot té alguns significats curiosos  que desconeixia:

Vers d’una cançó tradicional. Noteu també que motet (breu composició musical per a cantar, especialment a les esglésies) va derivar com a diminutiu de mot fins a tenir significat propi.

En informàtica, grup d’elements, de caràcters, de posicions de memòria, de bits, etc., que constitueixen una entitat, caracteritzat per la seva adreça o referència de posició i susceptible d’ésser tractat en una sola operació. Vaja, el que en anglès se´n diu un word i que en funció de l’arquitectura de l’ordenador conté més o menys bits: 8, 16, 32, 64, 128, …

– Marge o relleu de terra, de canyes i de buscalls, que serveix per a deturar o desviar l’aigua d’un rec.
Fon.:
mót (Rosselló, Rocabruna).

MÒT m.

Embalum, grandària (Blanes, Pineda); cast. bulto. «Si el teu vestit fa poc mòt, encara em cabrà al bagul». (V. mota).
Fon.:
mɔ́t (or.).

Procedència de les dades: http://dcvb.iec.cat/, http://dlc.iec.cat, i de color taronga les meves culleradetes ;o)