tost, tantost, aitantost, entost


Passejant per Elx, vaig topar amb aquest vitrall al finestral d’un edifici antic:

tantost

Em vaig encuriosir amb els versos escrits en català (o valencià) antic que hi apareixen al peu: Vós stau ben arribada | a reinar eternament | on tantost, de continent | per Nós sereu coronada. El significat general el vaig entendre però hi havia una paraula que em desconcertava perquè no l’havia sentida ni vista mai enlloc! La paraula era tantost, i  és per ella que vaig fer la foto i vaig prometre’m que algun dia la investigaria. Aquest dia finalment ha arribat.

_______________________________________________

TOST adv.

1. Aviat.  Bèstia dura e pererosa ha mester… esperons amb què hom la punya per tal que vaja tost, Llull Cont. 135. Dix la garrofa a la cirera que ella era tost podrida. Llull Arbre Sc. ii, 359. Venitz tost, doc. a. 1344 (BSAL, xi, 47). Significant-li que vingués tost, que Alguer sofferia, Pere IV, Cròn. 305. Jatsia que lo metge de física sàpia mills la art e la causa per què aytal nafra o aytal és pus tost o pus tart guarida, Eximenis Terç, c. 880 (Arch. Ib. Am. xxiv, 331). Responeu tost, que per vós ho diran, Ausiàs March xlii. Pren marit tost e ben tost, e si ton pare no te’n dóna, yo te’n daré, Tirant, c. 214. Sinònims: prest, adés, de seguida, pròximament, imminentment, d’aquí a poc, en breu, abans de gaire.

  • Més tost (locució adverbial): Més aviat. Comparteixo més tost l’opinió del Pere que la del JoanSinònims: Amb preferència (a una altra cosa suposada com a possible). Això no és barato, més tost és car. ¿Creus que perdrem?—Més tost massa, que ho crec! Més tost que prendre’l faré un conveni, Aguiló Poes. 177. Ondulacions de gramanera o més tost de reptil, Galmés Flor 85.
  • Tan tost (advervi i conjunció): tantost (vegeu més avall).
  • En tost de (conjunció): en lloc de (Menorca). Sinònims: entost de (vegeu més avall).

§ Etimologia: del llatí tŏstum en el sentit de ‘torrat’ o de ‘ràpid, veloç’, que en llatí vulgar i en romànic primitiu prengué el significat de ‘massa cuit’, ‘cuit massa de pressa’, ‘fet de pressa’ (El francès tôt ‘aviat’ i l’italià tosto, representen la mateixa evolució semàntica que el tost català). Probablement també provenen d’aquest tostum llatí la ‘tostada’ castellana i la ‘toast’ anglesa.

Toponímia:

  • Tost: poblet deshabitat del municipi de Ribera d’Urgellet, a la comarca de  l’Alt Urgell, prop de la riba esquerra del Segre i a tocar de les ruines del castell de Tost.

Casa en ruines al poble abandonat de Tost

  • Tost: riuet que aflueix al Segre prop dels Hostalets de Tost tot formant la Vall de Tost.
  • Vall de Tost: contrafort de la serra del Cadí, allà on baixa vers el Segre, limitat al nord per la Serra de Tost i al sud pel Montsec de Tost. A la Vall hi ha molts llogarrets amb el cognom de Tost: Castellar de Tost, Montant de Tost, Hostalets de Tost, La Bastida de Tost i Torà de Tost. Vegeu: Lo Riu Roig i: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3290870

Mapa amb la zona de la Vall de Tost encerclada en groc.

 

§ Etimologia: incerta. Potser pre-romana, relacionable amb el topònim català Taús i aragonès Tauste; potser aplicació onomàstica de tost. En aquest darrer cas, sembla que caldria admetre que s’anomenà tost el riu per esser de curs ràpid o la muntanya per esser molt rosta, i que el nom del poble vindria de l’hidrònim o del nom orogràfic.

Història:

  • Arnau Mir de Tost: (s. XI) important noble i militar del comtat d’Urgell que fou l’artífex de la reconquesta als sarraïns de la vall d’Àger i la Conca de Tremp, participà en la croada de Barbastre (1064) ajudant el seu senyor Ermengol III d’Urgell i governà el comtat d’Urgell durant la minoria d’edat del seu fill Ermengol IV.  Fundà el vescomtat d’ÀgerAl monogràfic Arnau Mir de Tost, el Cid de les Terres de Lleida hi trobareu detalls molt interessants. Vegeu també l’Enc. Cat.: Arnau de Tost. La revista Sàpiens va dedicar una portada al Cid català. Si sou dels que xaleu passejant per les ruines us podeu aventurar amb la Ruta Arnau Mir de Tost. I si sou més de llegir que de passejar podeu atrevir-vos amb la novel·la històrico-fantàstica (en castellà): El señor de Àger, o amb l’estudi històric següent:

  • Baldaquí de Tost: (s.XIII) obra excepcional del romànic català, en la qual s’aprecien trets dels models bizantins i anglesos, arribats a Catalunya entre els segles XII i XIII. I en aquest cas es tracta d’un baldaquí de tipus plafó, que s’aguantava sobre l’altar mitjançant un joc de bigues que travessaven l’absis, en contrast amb els baldaquins de tipus templet (o cimboris) que es sustentaven mitjançant columnes. El baldaquí de Tost cobria l’altar de l’església de Sant martí de Tost i actualment podeu contemplar-ne el plafó a l’MNAC i la biga davantera i la cresteria al Museu Episcopal de Vic. Investigacions recents indiquen que la pintura mirava recte cap avall sobre l’altar, de tal manera que només el mossèn podia contemplar-la durant l’ofici, i no amb una lleugera inclinació com es creia fins fa poc.

Crist en majestat del baldaquí plafó de Tost. La tauleta que sosté a la mà esquerra té inscrit el famós: EGO SUM LUX MUNDI, i a cada cantonada la representació animal dels evangelistes: el tetramorf.

________________________________________________

TOST, TOSTA adj. 

(antigament) Ràpid. Sí que pensant, guastí la mia empresa | qui fo en lo comensar axí tosta, Febrer Inf. ii, 42. Sinònim: veloç, ràpid, rabent, prest, prompte, ivaçós (antig.).

§ Etimologia: italianisme.

________________________________________________

TANTOST adv.

1. Tot seguit. Entrà a dins i la porta tantost es tancà. Si vida volets, dues coses havets de fer tantòs [sic], Muntaner Cròn., c. 113. Saltà en lo pou, lo qual aprés tantost se tanchà, Genebreda Cons. 12. Les dites portes me foren tantost ubertes, Metge Somni iii. E aquelles coses dites, tantòs morí, Eximplis, ii, 310. Sinònims: immediatament, tan tost.

2.  Gairebé, de poc. Això tantost és igual com allò altre. Para compte, que tantost caus. De l’empenta, tantost se li escorre el paquet dels braços. Tantost que no em pega: no s’ha enrabiat poc! Sinònims: gairebé, quasi, pràcticament, de poc, per poc, anar de poc (o de res) que, estar a punt de + infinitiu, venir d’un pel (o d’un fil) que + subjuntiu, anar (o venir) de prim.

3. (antigament) Tan aviat. Tantost Tantost l’ome no vol pujar a vós per oració, que sempre no siats vós devallant a ell, Llull Cont. 92, 14. Sinònims: tan prompte.

Variants Formals: tantot, tantostes.
§ Etimologia: aglutinació de tan i tost.

_________________________________________________

TANTOST conj.

Així que. Tantost arribaré al meu casuny marès t’escriuré i, entre tots, fixarem la data, carta de J.V.Foix a Albert Manent de 19 de Juliol de 1952 (La Vanguardia, 22 Nov. 2014). L’infant Jesús un matí, | tantost apuntava el dia, | baixà amb la Verge Maria, Verdaguer Flors Mar. 34. Sinònims: tot just, tot seguit que, tan tost.

  • Tantost com (loc. conj.): tot just. Tantost com foren arribats, començaren a parlar d’afers. – Lexaren les lances tantost con foren denant nós, Jaume I, Cròn. 251. Que sia posat en scrits entre ells tantost com seran elegits, doc. a. 1455 (Col. Bof. viii, 468). Sinònims: així que, tan aviat com.
  • Tantost que (loc. conj.):  tot seguit que. Sent Pere e Sent Andreu pescaven, e tantost que Déus los appellà, tantost lo seguiren, Sermons SVF, ii, 47. Sinònims: així que.

_________________________________________________

AITANTOST adv.

(antic) Tantost. Car aitantost com me venia en volentat de fer nulla cosa, aytant tost la faya, Llull Cont. 70. De continent que’s senten inclinar a qualque vici aytantost lo volen posar en execucio, Eximenis, II Reg., 50. E tantost com fo coronat rey de Sicilia, aytantost exi de Palerm, Muntaner Cròn. 63. E quant leua la bolidura aytantost leuala hom del foc, Flos medic. 249.

§ Etimologia: s. XIV; compost de aitant i tost. El prefix ai- té el mateix origen que en així, que prové del llatí vulgar  ECCUM SIC ´Vet aquí així’. Per tant, aitantost seria ‘vet aquí tantost’. I vet aquí és el mateix que heus aquí, una expressió amb que s’assenyala a l’atenció alguna cosa.

_________________________________________________

ENTOST conj.

En lloc, en comptes (Menorca). Sa mare, entost de dur-lo an es metje, el duya a colque frare, Benejam Ciutad. 88.

§ Etimologia:
compost de en i tost.

_________________________________________________

Tantost m’adormo!  Però entost d’adormir-me vaig tost a publicar aquest apunt tantost com em sigui possible… Aitantost com em vé de gust publicar un mot, aitant tost el publico!